ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดประกาศรับครูคณิต ปี 65

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required