ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดประกาศรับพนักงานขับรถ ปี 65

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required