ขอแสดงความยินดีกับทีมสวายวิทย์ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคลิปวีดิโอสั้น และทีมสวายวิทย์ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเพลง

ขอแสดงความยินดีกับทีมสวายวิทย์ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคลิปวีดิโอสั้น และทีมสวายวิทย์ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเพลง ในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จากสำนักงาน คปภ. สุรินทร์

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required